Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Under våren 2013 kommer vi att ha temat 100 dagar med Jesus i våra Gudstjänster. Vi utgår från Niklas Piensohos andaktsbok med samma titel. Där finns dagliga andakter som följer temat från söndagens predikan.

En kväll i veckan möts vi också till bibelstudium för gemensam fördjupning.

100 dagar med Jesus fungerar också bra för att ta med vänner till kyrkan.