Under våren 2013 kommer vi att ha temat 100 dagar med Jesus i våra Gudstjänster. Vi utgår från Niklas Piensohos andaktsbok med samma titel. Där finns dagliga andakter som följer temat från söndagens predikan.

En kväll i veckan möts vi också till bibelstudium för gemensam fördjupning.

100 dagar med Jesus fungerar också bra för att ta med vänner till kyrkan.