Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Alpha – Grundkurs i kristen tro – Start 29 september

Categories: Arkiv

Vem som helst kan gå en Alpha-kurs, den vänder sig speciellt till dig som har ett intresse av att upptäcka mer om vad kristen tro handlar om.

Kursen pågår i 8 veckor och varje kurstillfälle är indelat i tre delar. Vi äter tillsammans innan vi lyssnar på ett föredrag, därefter samtalar vi i grupper där du får möjlighet att diskutera och ställa frågor.


Plats
: Södertörnkyrkan, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Pris: Hela kursen 375 kr

Tid: Torsdagar kl. 18.00, med start den 29 september

Anmälan skickas här bredvid, men det går också att skicka ett e-post till info@sodertornkyrkan.se eller prata med mötesvärd, pastor eller någon annan som du träffar i våra gudstjänster om du har frågor kring Alpha.

Skicka in din anmälan här: