Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

ALPHA är en grundkurs i kristen tro. Den vänder sig till dig som är nyfiken på och vill utforska den kristna tron närmare. I Södertörnkyrkan har vi en Alpha-kurs per termin, håll utkik här på hemsidan om du vill veta när nästa kurs startar.