Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Års – och visionshelg

Categories: Arkiv

Välkommen till en intressant visionshelg i Södertörnkyrkan!
31 januari – 1 februari

Vi kommer blicka tillbaka på föregående år i Södertörnkyrkan och vi kommer visionera och dela tankar inför en spännande framtid.

Lördag 31 jan
16:00 Mingel
16:30 Samling med visions-samtal och sång. Storfika.
20:00-23:00 Stay & Pray

Söndag 1 feb
10:00 Bön
11:00 Visionsgudstjänst med årsmöte. Pred: Roger Stenzelius

 

Varmt välkommen!