Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Barnledarträff över en bit pizza

Categories: Arkiv

pizzaFredagen 27 september kommer Marina Andersson från Pingst Ung och inspirierar alla som är, och vill vara barnledare i Södertörnkyrkan. Vi möts i kyrkan direkt efter Fredax (ca kl. 19:30), och äter en bit pizza tillsammans.
Välkommen!