Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Bönevecka 16-18 januari – Bibel & bön

Categories: Arkiv

Vi inleder våren 2018 med ”Bibel och bön”.
Välkomna tisdag 16/1, onsdag 17/1 och torsdag 18/1 kl. 18-19.

Inför våra bönesamlingar får du gärna läsa och fundera över några bibelkapitel i Nehemja bok. Pastor Monica Werner kommer dela några av sina tankar kring det lästa då vi ses, men mest tid kommer vi ägna åt att be tillsammans. Hinner du inte läsa detta innan, så kom ändå på bönen.

Ladda ner underlaget för dagarna här!

20171123 bönevecka