Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Bussresa med Träffpunkt Södertörn

Categories: Arkiv

Träffpunkt Södertörn har en heldag med bussresa och trevligheter som avslutning på terminens träffar.

Resan går från Södertörnkyrkan genom Stockholm och vidare till Enköping, Skultuna och slutligen Västerås.