Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Bussresa med Träffpunkt Södertörn

Träffpunkt Södertörn har en heldag med bussresa och trevligheter som avslutning på terminens träffar. Resan går från Södertörnkyrkan genom Stockholm och vidare till Enköping, Skultuna och slutligen Västerås.