Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Vi tror att den mindre gemenskapen är viktig för varje människa, och en tillväxtgrupp är just en sådan gemenskap. Med våra tillväxtgrupper hoppas vi kunna erbjuda dig en plats där du får vara den du är, och där du kan diskutera livets frågor med andra människor.

Vi har ingen samordnare just nu men sålänge kan du höra av dig till vår kommunikatör, Emil Eliason.