Dop i Södertörnkyrkan

Categories: Arkiv

IMG_2929Sex personer döptes söndagen 6 januari 2013 i Södertörnkyrkan. Det är en följd av församlingens arbete i den tamilska gruppen, vilket leds av pastor Joseph Ponnuthurai och hans fru Mathi Arulanantham.

På senare tid har Joseph och Mathi och den tamilska gruppen i församlingen, utvidgat sitt engagemang även till singaleser i Sverige.
– Det är spännande att se vad som sker. Vi kommer att fortsätta att vända oss till båda grupperna och ser att det är en del av vårt uppdrag och församlingens tillväxt, säger han.

Under de senaste två åren har arbetet bland tamilerna resulterat i att omkring 15 personer har kommit till tro och flera har valt att döpa sig. Han bedömer att det finns cirka 4000 tamiler i Sverige, de flesta av dem i Stockholm och Mälardalen. Verksamheten i tamilska gruppen är en del av Södertörnkyrkan och består av uppsökande verksamhet, samlingar på tamil och gemensamma gudstjänster med församlingen i övrigt.

 

– Det finns de som har svåra upplevelser bakom sig. När vi möter människor, märker vi att ibland har Gud redan börjat tala till dem och de längtar efter att höra mera. De blir väldigt glada när vi berättar om Jesus. Vi ser att Gud hjälper på olika sätt, säger Joseph.

Fler bilder

Foto: Henrik Stenzelius