Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

En sång om glädje – i juletid

Categories: Arkiv

En fantastisk konsert med Triple & Touch, Sofia Källgren, Dynamic Vocal, Bengt Johansson, The Master’s Voice
Konferencier: Nils Börge Gårdh

Lördagen 28 november kl. 18.00 i Södertörnkyrkan, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Varmt välkommen! Biljetter och priser finner du på Ticnet.

En sång om glädje bildPMU+Dagen