Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Familjedag i Södertörnkyrkan

Categories: Arkiv

Familjedag 2014-04-26

 

 

 

 

 

 

 

 

På förmiddagen är det tävlingar för vuxna och barn. Efter lunch lyssnar vi till ALF B SVENSSON, skolpsykolog och flitig föreläsare i familje- och relationsfrågor och CILLA STJERNBERG, inspiratör och föreläsare med målsättning att stödja familjearbetet i församlingar. I samband med föreläsningen finns barnpassning och aktiviteter för barnen.

11:00 Start
13:00 Lunch
14:00 Föreläsning
16:30 Slut