Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Familjedag – lördag 28 september

Categories: Arkiv

Familjedag-Välkommen till en härlig dag för hela familjen, med sport och lekar!

Vi äter lunch tillsammans, och lyssnar sedan på en intressant talare, Marina Andersson – men framför allt får vi ha en härlig gemenskap!


10:00 Start
10:00-12:00 Aktiviteter för barnen
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Föreläsning av Marina Andersson, barnpastor och körledare från Gränna med en passion att uppmuntra och stödja barn, ungdomar, föräldrar och ledare oavsätt bakgrund eller kyrklig tradition.
14:30 Avslutning

Kostnad:
Vuxen: 75 kr
Barn: 50 kr
Familjepris: 200 kr

Anmälan till info@sodertornkyrkan.se eller genom att skriva på lista som finns i kyrkans reception.

Det går också bra att anmäla sig direkt i detta formulär!