Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Frukost med Laila Dahl för kvinnor & män

Categories: Arkiv

Lördag 18 april kl 9.30-12.30

Frukost med Laila Dahl för kvinnor och män.

Laila Dahl föreläser kring sin nyutkomna och i media uppmärksammade bok: ”Att gå sönder och bli hel igen” – finns det läkning efter otroheten?

Pris inkl. frukost: 120:- per person, betalas på plats den 18 april.


Anmälan senast 12 april till info@sodertornkyrkan.se.

Laila Dahl