Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Jesus har gett alla kristna uppdraget om att berätta om Guds kärlek till varje människa.

Detta vill vi göra. För att möjligöra detta behöver Södertörnkyrkan ekonomiska medel eftersom som all verksamhet bygger på frivilla gåvor. Om du vill vara med och möjliggöra detta så kan du ge din gåva genom:

Bankgiro: 231-6479
Swish: 123 602 54 49

SWISH

Nu kan du enkelt och snabbt ge din gåva till församlingen direkt från din smartphone. För att installera och göra allt klart finns bra och enkla instruktioner här.

När du har Swish väljer du Södertörnkyrkans konto som mottagare med nummer 123 602 54 49

Instruktioner för Swish – https://www.getswish.se/

GE KYRKOAVGIFEN TILL PINGST, och Södertörnkyrkan

Läs mer om kyrkoavgiften, och om hur du beställer blanketter, här.