Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Gemenskapsdag 20 oktober

Categories: Arkiv

Välkommen på gemenskapsdag i Södertörnkyrkan!

Den 20 oktober stannar vi kvar i kyrkan efter gudstjänsten och har en härlig gemenskapsdag tillsammans.

Vi äter tillsammans, umgås och samtalar om livet och tron.

Det kommer finnas aktiviteter för barnen.

IMG_4897-13L

Anmäl dig här, det kostar inget.