Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Innebandy varje vecka!

Categories: Arkiv

Hej, varje Söndag kl 18:00 spelar vi innebandy i kyrkans fina idrottshall. Det är ett perfekt tillfälle för dig att umgås samtidigt som du förbättrar din hälsa 🙂 Vi kör en åldersgräns på 15 år.

Vi ses!