Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Jul och nyår i Södertörnkyrkan

Categories: Arkiv

Välkommen att fira jul och nyår med oss i Södertörnkyrkan!

 

Här ser du mycket av det som händer.
Jul & nyår 2014