Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Kalender

augusti 2019
söndag augusti 18
tisdag augusti 20
fredag augusti 23
lördag augusti 24
söndag augusti 25
tisdag augusti 27
september 2019
söndag september 1
11:00 - 17:00 UPPTAKT
tisdag september 3
söndag september 8
11:00 Gudstjänst
tisdag september 10
söndag september 15
11:00 Gudstjänst
Inget evenemang hittades!
Visa fler