Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

KonfaSTHLM

Categories: Arkiv

konfasthlmlogga-1 Konfa STHLM är en konfirmation som tar tonåringars djupa funderingar på allvar. En konfirmation som talar på ett begripligt sätt om tro- och livsfrågor. En konfirmation som uppmuntrar tonåringar till ett socialt engagemang för de svaga i samhället. Flera gånger per termin kommer vi att göra gemensamma ”social actions” med olika typer av hjälpinsatser och vi ägnar även vårt konfaläger på våren åt att hjälpa utsatta människor, den här gången i Lettland.

Konfirmationsåret börjar i vecka 37 och vi ses sedan ungefär en gång i veckan, med undantag för skolloven, fram till slutet av vårterminen.

Anmälan

Har du frågor eller funderingar kontakta Gustav Jannerland