Konfirmation – Konfa STHLM

KonfaSTHLM LogoKonfa STHLM är en konfirmation som tar tonåringars djupa funderingar på allvar. En konfirmation som talar på ett begripligt sätt om tro- och livsfrågor. En konfirmation som uppmuntrar tonåringar till ett socialt engagemang för de svaga i samhället. Flera gånger per termin kommer vi att göra gemensamma ”social actions” med olika typer av hjälpinsatser och vi ägnar även vårt konfaläger på våren åt att hjälpa utsatta människor, den här gången i London.

Konfa STHLM finns under läsåret 2012-2013 i Södertörnkyrkan i Huddinge.

Konfirmationsåret börjar i vecka 37 och vi ses sedan ungefär en gång i veckan, med undantag för skolloven, fram till slutet av vårterminen.

Anmälan

Har du frågor eller funderingar kontakta Gustav Jannerland

Nedan är de närmaste kommande planerade konfirmationsträffarna