Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

KONSERT med bl.a. Lena Maria Klingvall

Categories: Arkiv

2014-11-02 KonsertSöndag 2 november kl. 18:00. Fri Entré. Insamling till förmån för arbetet i Colombia.