Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

KONSERT – Monica & Carl-Axel Dominiqe

Categories: Arkiv

Bild-Carl-Axel-o-Monica

 Fyra händer och en flygel med

Monica och Carl-Axel Dominique

Välkommen till en ”musikshow” i Södertörnkyrkan, samordnad med Lions club i Huddinge, där intäkterna inklusive Monica och Carl-Axel Dominiques gage, oavkortat går till respektive hjälpverksamheter. I detta fall gäller det Panzisjukhuset i Kongo och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Söndagen den 23 mars 2014 kl. 17:00
Plats:
Södertörnkyrkan
Pris: 
150 kr (barn under 15 år gratis)

Biljetter kan förbeställas via info@sodertornkyrkan.se, eller köpas direkt vid entrén före konserten.

Välkommen till en musikfest att minnas med behjärtansvärt syfte.