Södertörnkyrkan
Postadress: Patron Pehrs väg 5, 141 35  Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 3,  Huddinge
Telefon: 08-608 10 10
info@sodertornkyrkan.se

Bankgiro: 231-6479
Plusgiro: 49 22 02-7

Swish: 123 602 54 49

Hitta till oss

SÖDERTÖRNKYRKAN

Monica Werner
Föreståndare, pastor

monica@sodertornkyrkan.se

Joseph Ponnuthurai
Pastor, Tamilska gruppen
Telefon: 08-647 48 86
Mobil: 073-959 76 16
joseph@sodertornkyrkan.se

Reijo Tiainen
Pastor, LP-kontakten
Besöksadress: Patron Pehrs väg 7
Mobil: 072-938 40 90
reijo@sodertornkyrkan.se

Frida Olsson
Ansvarig barnledare
barn@sodertornkyrkan.se

Jacqueline Claeson
Ansvarig ungdomsledare/The House STHLM
jacqueline@sodertornkyrkan.se

Linda Asp
Verksamhetskoordinator
Telefon: 08-588 918 89
linda@sodertornkyrkan.se

Emil Eliason
Kommunikatör
emil@sodertornkyrkan.se


SÖDERTÖRNKYRKANS SECOND HAND

Pia Wahlstedt Ortega
Föreståndare

Biståndscenter – Second hand
Besöksadress: Patron Pehrs väg 5
Telefon: 070-444 11 98/08-608 05 50
secondhanden@sodertornkyrkan.se
secondhanden.wordpress.com


CAFÉ VÄXTHUSET

Jila Kardan
Ansvarig
Besöksadress: Patron Pehrs väg 3
Telefon: 08-588 918 82
cafe@sodertornkyrkan.se

SÖDERTÖRNKYRKANS PREDIKANTER


Monica Werner