Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!


Södertörnkyrkan
Postadress: Patron Pehrs väg 5, 141 35  Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 3,  Huddinge
Telefon: 08-608 10 10
info@sodertornkyrkan.se

Bankgiro: 231-6479
Plusgiro: 49 22 02-7

Swish: 123 602 54 49

Hitta till oss

SÖDERTÖRNKYRKAN

Monica Werner
Föreståndare, pastor

Kontakt

Joseph Ponnuthurai
Ledare, Tamilska gruppen
Telefon: 08-647 48 86
Mobil: 073-959 76 16
Kontakt

Harriet Nalunga
Ledare, Engelska Gudstjänster

Kontakt

Antonio Daniel Helena
Ledare, Spansk/Portugisiska Gudstjänster

Kontakt

Lili-Ann Karppinen
Ansvarig, LP-kontakten
Besöksadress: Patron Pehrs väg 7
Mobil: 070-773 37 62
Kontakt

Frida Olsson
Ansvarig barnledare
Kontakt

Jacqueline Claeson
Ansvarig ungdomsledare/The House STHLM
Kontakt

Linda Asp (Föräldraledig)
Verksamhetskoordinator

Emil Eliason
Kommunikatör/Koordinator
Kontakt


SÖDERTÖRNKYRKANS SECOND HAND

Pia Wahlstedt Ortega
Föreståndare

Biståndscenter – Second hand
Besöksadress: Patron Pehrs väg 5
Telefon: 070-444 11 98/08-608 05 50
secondhanden@sodertornkyrkan.se
secondhanden.wordpress.com


CAFÉ VÄXTHUSET

Jila Kardan
Ansvarig
Besöksadress: Patron Pehrs väg 3
Telefon: 08-588 918 82
Kontakt

SÖDERTÖRNKYRKANS PREDIKANTER


Monica Werner