Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Kvällsbibelskola

Categories: Arkiv

Välkommen att vara med i vårens kvällsbibelskola i Södertörnkyrkan!

Vi vill gå djupare in i bibeln för att utmanas och utvecklas. Hur kan vi leva ut bibelns ord i vardagen?

Välkommen med din anmälan till: info@sodertornkyrkan.se

Kvällsbibelskola-bild2