Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Kvinnofrukost med Soheila Fors – 19 november

Categories: Arkiv

Kvinnofrukost 09.30 – 11.30 i Södertörnkyrkan
Tema: Kärleken blev mitt vapen
Kostnad: 125 kr
Inkl. även eftermiddagen och då inte bara kvinnor utan alla intresserade och speciellt de som arbetar med invandrare.

Seminarium 14.00 – 17.00 i Gamla Skolan Huddinge

Tema: Bakom varje fönster bor ett hjärta

Soheila Fors är kurd och kommer från Iran. Hon är omvänd muslim och kristen sedan flera år. Bor i Karlskoga och är gift med en svensk pastor. Soheila Fors arbetar som verksamhetsledare för Tehuset i Karlskoga, samt som föreläsare och inspiratör. Hennes specialområden är hedervåld och gruppkultur.

År 2012 blev hon framröstad som Årets bry – sig – om – are i Karlstad stift. Samma år valdes hon till Årets förebild av dagstidningen Dagen. 2013 blev hon en av flera som uppmärksammades av kungahuset för “betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt”.

Hon har skrivit böckerna;  Kärleken blev mitt vapen och nu en ny bok som heter Bakom varje fönster bor ett hjärta.

Arrangörer är Södertörnkyrkan och Svenska Kyrkan Huddinge.

Anmäl dig här!