Livslång kärlek finns inom räckhåll – Micke Gunnardo

Categories: Arkiv

Mikael GunnardoMicke Gunnardo
Skolkurator och föreläsare

 
OM KONSTEN ATT HÅLLA KÄRLEKEN LEVANDE I BÅDE MED- OCH MOTGÅNG

Minns ni dagen då ni sa ja till varandra? Tiden går fort och de ambitioner man från början hade med parrelationen kan vara svåra att leva upp till. Livet tillsammans kan vara fantastiskt! Trots det slutar många förhållanden i slentrian och/eller separation.

Micke Gunnardo föreläser och leder samtal om vad som behövs i en kärleksrelation som håller i både med- och motgång. Han har i snart 20 år arbetat med relationer i par och familjer. Han är en gift fyrabarnspappa och kommer att delge allvarliga och roliga exempel från verkliga livet. Mickes hemsida: www.relationsfirman.se

 

Lördagen den 1 februari 2014.
Klockan 14–18.
Plats: Södertörnkyrkan, Patron Pehrs väg 3, Huddinge.
Kostnad: 100 kr/person (inklusive fika, smörgåsar).

Varmt välkommen!

Anmäl dig senast 29 januari: