Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Missionskonferensen SÄND 15-16 mars

Categories: Arkiv

Stort TACK till alla volontärer som var med och gjorde konferensen!

Vi gör det bäst tillsammans!

Vi i Södertörnkyrkan har haft privilegiet att vara med och anordna missionskonferensen SÄND 2019.

För mer information om konferensen gå till SÄND.com