Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Musik- & inspirationsdag med Maria Nordenback-Kress

Categories: Arkiv

IMG_3916

Varmt välkommen till en musik- & inspirationsdag för alla med ett engagemang i sång och musik i församlingen. En dag med musik och samtal om:

  • ”Lovsång och tillbedjan” – mer än bara musik
  • ”Olika gåvor” – att komma i funktion


Lördag 9 april kl.10-14
– Lunch och fika till en kostnad av 120 kronor.
Varmt välkommen!

Anmälan till: info@sodertornkyrkan.se