Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Nytt predikotema:

Categories: Arkiv

Vi kommer ta del av undervisning från det som blir väldigt påtagligt i våra liv. Min existens, mina resurser, friheten i Kristus och många fler ämnen. Söndagsgudstjänster i vår.

Håll utkik i kalendern…