Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Du är alltid välkommen till Södertörnkyrkan! Om du önskar bli medlem och en del av vår församling vill vi gärna träffa dig.
Du kan även fylla i det här formuläret så att vi får dina uppgifter. Ta kontakt med oss här!