Om oss

Vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med JESUS och växer i TRO på honom och genom kärlek och omsorg om varandra tjäna i församlingen och i samhället.

Södertörnkyrkans verksamhet består av gudstjänster på söndagar, Alpha-kurser (studiecirklar om kristen tro), konfirmationsundervisning, sång-, musik- och idrottsaktiviteter, samlingar på olika språk och för barn, ungdomar och äldre. Församlingen driver socialt arbete i närmiljön och internationell biståndsverksamhet.

Med Växthuset öppnas nya möjligheter för verksamhet och gemenskap. Det gäller i synnerhet idrottshall, grupprum och café.

Södertörnkyrkan står för att Gud ger liv, mening och frid till nutidsmänniskan. Kristen tro öppnar för tillväxt, mognad och helande för enskilda människor och i gemenskap med andra. Förutom gudstjänster och samlingar, tillhandahåller församlingen ett andaktsrum i Växthuset.

Vår vision är ”att beröra varje människa på Södertörn med de goda nyheterna om Jesus Kristus”.

DSC_0232