Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Om oss

Södertörnkyrkan stöder människors tro, växande och mognad genom gudstjänster och annan verksamhet. Församlingen har funnits i Huddinge sedan början av 1900-talet i olika lokaler och bildade egen juridisk person år 2008.

Södertörnkyrkans verksamhet består av gudstjänster på söndagar, Alpha-kurser (studiecirklar om kristen tro), konfirmationsundervisning, sång-, musik- och idrottsaktiviteter, samlingar på olika språk och för barn, ungdomar och äldre. Församlingen driver socialt arbete i närmiljön och internationell biståndsverksamhet.

Med Växthuset öppnas nya möjligheter för verksamhet och gemenskap. Det gäller i synnerhet idrottshall, grupprum och café.

Södertörnkyrkan står för att Gud ger liv, mening och frid till nutidsmänniskan. Kristen tro öppnar för tillväxt, mognad och helande för enskilda människor och i gemenskap med andra. Förutom gudstjänster och samlingar, tillhandahåller församlingen ett andaktsrum i Växthuset.

Vår vision är ”att beröra varje människa på Södertörn med de goda nyheterna om Jesus Kristus”.

Församlingen har funnits sedan början av 1900-talet och bildade egen juridisk person år 2008. Sedan år 2010 ingår även Örbykyrkan, Älvsjö, och sedan 2013 ingår Gula Villan, Trångsund.

Församlingen vänder sig till boende och besökare på hela Södertörn.

 

DSC_0232