Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Påsk i Södertörnkyrkan

Categories: Arkiv

 Korset

Varmt välkommen att fira påsk i Södertörnkyrkan!

Skärtorsdagen 19:00
”Jag har gett er ett exempel…” Joh 13:1-17
Predikan: Beryl Lindeman
Sång & musik: Richard Rönnklint m.fl.

Långfredagen 11:00
”Han bar själv sitt kors…” Joh 19:17-37
Predikan: Daniel Röjås
Sång & musik: PerOlof Ehrlin, Ingemar Näslund & Sam Forsberg

Påskdagen 11:00
”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, Han har uppstått” Luk 24:1-12
Predikan: Beryl Lindeman
Sång & musik: Richard Rönnklint m.fl.