VÄLKOMMEN HEM

Categories:

VÄLKOMMEN HEM

 
 
00:00 / 25:35
 
1X
 

Predikan av Monica Werner, söndagen den 27 september 2020.

Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud.

Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess skuld är försonad och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder.

En röst ropar i öknen: ”Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat.” …

Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft! Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: ”Se er Gud!”

  Jes. 40:1-5,9

Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och förkunnade i Judeens öken och sade:

 ”Omvänd er! Himmelriket är nära.”  

Det var om honom det sades genom profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!

  Matt. 3:1-3

Jesus sade:

”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6