Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Samuel Ljungblahd och Södertörn Gospel

Categories: Arkiv

Konsert med Samuel Ljungblahd och Södertörn Gospel

En glädjefylld gospelkonsert du inte kan missa!

Söndagen den 21 februari kl 18.00 i Södertörnkyrkan.

Pris: 170 kr
Biljetter köps i Café Växthuset (öppettider), i samband med gudstjänster i Södertörnkyrkan, samt i dörren innan konsertstart.