Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Secondhand
Södertörnkyrkan bedriver secondhand verksamhet. Istället för att slänga gamla saker kan du skänka
det till oss och på så sätt värna om miljön. Överskottet från försäljningen går till bistånd och socialt arbete.

Öppettider*:
Tisdag 11-15
Onsdag 15-19
Lördag 10-14

*Avvikande öppettider

Onsdag 19/5 ÖPPET 14-19

Lördag 22/6 (Midsommardagen) STÄNGT

Vecka 26-30 SEMESTERSTÄNGT

Tel: 08-608 05 50, 070-444 11 98

För mer information se secondhandens webb