Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Sjung i Adventskören!

Categories: Arkiv

Kom med och sjung i årets Adventskör!

Vi kommer sjunga härliga adventssånger på gudstjänsten i Södertörnkyrkan den 1:a advent. Den som vill är välkommen att vara med. Anmäl dig gärna här och kom till våra två repetitioner:

Torsdag 20 nov kl. 19-21
Torsdag 27 nov kl. 19-21

Kören leds av Maria Wijk.

 

Välkommen!

1advent