Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Småbarnssång avslutad för vårterminen!

Categories: Arkiv

Småbarnssången har avslutats för vårterminen! Vi önskar alla föräldrar och barn en fin vår och underbar sommar!

Banner1-Småbarnssång

 

 

 

 

 

 

 


Anmälan till: