Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Språkcafé

Categories: Arkiv

Enlight11

Vi drar igång med språkcafé igen. Den 13:e oktober och 17:e november har språkcafét öppet Kl. 15-17. Du är välkommen som vill lära ut, lära in eller kanske bara lyssna och umgås. Och givetvis om du vill fika!

Välkommen!