Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Stay & Pray

Categories: Arkiv

Alla Helgons dag 3 november Öppnar vi upp för trygghet och frid i vår kyrka. Välkommen du som bär på tunga bördor, känner saknad eller bara söker frid. Personlig förebedjare finns på plats.

KL. 18-21  lördag den 3 november

 Stay and Pray 181104