Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

SOMMARKONTAKT

Vår föreståndare är borta några veckor (v. 26-30) under sommaren och om du behöver komma i kontakt med andlig ledare så kan du höra av dig till några olika personer under dessa veckor. V. 26 Olle Johansson 070- 399 96 92 V. 27 Peter Adolfsson 073- 054 19 56 V. 28 Paul Aronsson 072- 222…