Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Tema under våren: Jesus presenterad

Categories: Arkiv

Under våren har vi ett tema i våra gudstjänster – Jesus presenterad.

Vem var Jesus egentligen? Vad sa Han och vad stod Han för?
En serie som sträcker sig fram till 22 april. Välkommen!

20180125 Jesus presenterad-stor logga