ABC Kvällsbibelskola

  • 18:30
  • Patron Pehrs väg 3

ABC Kvällsbibelskola är ett samarbete mellan kyrkor i Stockholm med undervisning från olika pastorer med ämnen som ”Ett mångfacetterat Sverige”, ”Till trons försvar” och ”Vision för integration”.