Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

ABC Kvällsbibelskola

  • 18:30
  • Patron Pehrs väg 3

ABC Kvällsbibelskola är ett samarbete mellan kyrkor i Stockholm med undervisning från olika pastorer med ämnen som ”Ett mångfacetterat Sverige”, ”Till trons försvar” och ”Vision för integration”.