Bön & lovsång

  • 18:00

6/3 – Markusevangeliet kap. 16
13/3 – Första Korinthierbrevet kap. 10
20/3 – Första Korinthierbrevet kap. 11
27/3 – Matteusevangeliet kap. 27
3/4 – Första Korinthierbrevet kap. 12
10/4 – Första Korinthierbrevet kap. 13
17/4 – Första Korinthierbrevet kap. 14
24/4 – Första Korinthierbrevet kap. 15