Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

DEUS Ungdomsmöte

  • 20:00
  • Patron Pehrs väg 3, 14135 Huddinge

DEUS Ungdomsmöte drivs av Södertörnkyrkan för ungdomar i Stockholm och Södertörn.

För dig som fyllt 13 år.
Varannan fredag från kl. 20:00.