Gudstjänst

  • 11:00
  • Patron Pehrs väg 3, 14135 Huddinge

Välkommen på gudstjänst!

Predikan
Tema: Jesus presenterad
Jesus – Guds mysterium
Sång & musik
Barnkyrkan Filii Vi
Insamling till mission
Mingelfika