Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Gudstjänst

  • 11:00
  • Patron Pehrs väg 3, 141 35 Huddinge

Välkommen på gudstjänst!

Predikan
Sång & musik
Barnkyrkan Filii Vi
Insamling
Mingelfika