Gudstjänst

  • 11:00
  • Patron Pehrs väg 3, 141 35 Huddinge

Välkommen på gudstjänst första advent!

Predikan
Sång & musik
Barnkyrkan Filii Vi
Insamling
Nattvard
Mingelfika