Träffpunkt Södertörn

  • 14:00
  • Patron Pehrs väg 3, 14135 Huddinge

Schema för hösten 2018

12/9 Monica Werner

26/9 Lilian & Ingemar Gard. Tema: När tron tar ton.

10/10 Olle Rosén, RPG mfl.

24/10 Cittragrupp (gamla läsarsånger)

7/11 Dr Olle Lindgren

21/11 Maud Andersson, PMU

5/12 Julfest