Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Träffpunkt Södertörn

  • 14:00
  • Patron Pehrs väg 3, 14135 Huddinge

Schema för hösten 2018

12/9 Monica Werner

26/9 Lilian & Ingemar Gard. Tema: När tron tar ton.

10/10 Olle Rosén, RPG mfl.

24/10 Cittragrupp (gamla läsarsånger)

7/11 Dr Olle Lindgren

21/1 Hélène Boëthius, ”Kvinnoprojekt i Afrika”

5/12 Julfest