Här lyfter vi upp namnet Jesus

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Sef 3:17

Era hjärtan var inte oroliga. Tron på Gud; tron också på mig, säger Jesus. Joh 14:1

En kyrka för alla människor på Södertörn – välkommen!

Gudstjänst

  • 11:00
  • Patron Pehrs väg 3, 14135, Huddinge

Predikan

Sång & musik

Avskiljning av Lili-Ann Karppinen som ny LP-ansvarig

Barnkyrkan Filii Vi (Terminstart)

Mingelfika